Solutions for professionals Lauwe +32 56 41 58 95 Poperinge +32 57 79 53 10

Verkoopsvoorwaarden


(Deze tekst aanpassen? CMS > Teksten > "Verkoopsvoorwarden Tekst NL")

De Klant van het Bedrijf erkent zonder voorbehoud deze algemene verkoopvoorwaarden te accepteren zodra hij ze aanvinkt, door middel van een elektronische klik, voordat hij zijn Bestelling plaatst.

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de orderbevestiging vormen het contract tussen het bedrijf en de klant voor de levering van producten in Frankrijk. Alle andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

De informatie in advertenties, brochures of andere schriftelijke documenten die rechtstreeks zijn aangeleverd door de agenten of werknemers van het bedrijf en / of zijn verspreid of gecommuniceerd op elk medium en met name via internet, vormt een uitnodiging om onderhandelingen aan te gaan en heeft geen enkele contractuele waarde.

DE BESTELLINGEN

- De klant kan alleen een bestelling plaatsen via de website.

- In het geval van een online bestelling op de website, kan onjuist ingevoerde of onvolledige informatie (met name het adres van de ontvanger) waarschijnlijk leiden tot fouten bij de uitvoering van de bestelling (vooral bij de levering) die niet mag in geen geval aan de vennootschap in rekening worden gebracht.

- Producten en hoeveelheden dienen door de klant gecontroleerd te worden

- Als de bestelling wordt geaccepteerd, wordt een orderbevestiging gericht aan de klant naar hun e-mailadres gestuurd.

- P-AUTO behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling van een klant om een ​​legitieme reden te weigeren, in overeenstemming met artikel L.122-1 van de consumentencode.

- P-AUTO heeft het recht om een ​​bestelling te annuleren als een product niet beschikbaar is voor een bepaalde prijs.

- De verkoopprijs vermeld op de site is exclusief belasting.

- De verkoopprijs van een product of dienst wordt vrij bepaald door het bedrijf; het kan op elk moment variëren, naar boven of naar beneden.

- De Klant kan voor de Producten betalen volgens de methoden die zijn aangegeven in het gedeelte "betalingsmethoden" op de Site, dat wil zeggen: met een bankkaart. De klant moet in euro betalen.

-Als de klant met een bankkaart betaalt, wordt online betaald via Paybox System, een organisatie die gespecialiseerd is in veilige online transacties. De bankkaart wordt gedebiteerd met de totale prijs inclusief belasting van de bestelling na toestemming verkregen van het bedrijf dat de bankkaart van de klant heeft uitgegeven.
Als zodanig garandeert de Klant aan het Bedrijf dat hij de nodige autorisaties heeft om de door hem gekozen betalingsmethode te gebruiken bij het registreren van de Bestelling.

- Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​fotokopie van de identiteitskaart van de koper en een adresbewijs te vragen voor elke betaling met een bankkaart of cheque.

- Alle betalingen op de site worden geëvalueerd en gecontroleerd.

- Afhankelijk van het geval kan aanvullende informatie worden gevraagd of zelfs vereist van de klant om zijn bestelling te bevestigen.
In het geval van een risico van niet-betaling bij een transactie, behoudt het bedrijf zich het recht voor om niet op de bestelling in te gaan.

- Het bedrijf levert de producten alleen aan het vasteland van Frankrijk en aan het afleveradres dat op de bestelling is vermeld.

- In geval van een fout, door de klant, in de contactgegevens van de ontvanger van de levering, kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid waarin het zou kunnen zijn om het product / de producten te leveren.

- Verandering van afleveradres na betaling is niet mogelijk.

- De leverings- en verzenddata zijn louter informatief, zonder contractuele verplichting.

- Het bedrijf levert alleen wat het op voorraad heeft.

LEVERING VAN PRODUCTEN

- De levering wordt gedaan door een vervoerder en gematerialiseerd door een papieren of elektronisch ontvangstdocument, getiteld Afleverbon, ondertekend door de klant en / of elke andere ontvanger die door de klant de bestelling heeft aangegeven.

- In geval van transportschade, niet-naleving van de Bestelling van het / de Product (en) en / of Service (s) geleverd, of Klantfout in de Bestelling ter kennis gebracht van de Maatschappij moet de ontvanger zijn ontvangstbevestiging bij ontvangst rechtstreeks op de afleverbon aangeven.

- In dit opzicht is het de verantwoordelijkheid van de klant om de inhoud, conformiteit en staat van het product / de producten bij levering te controleren.

- Deze verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant, of een door hem gemachtigde persoon, het door de Vervoerder gepresenteerde Afleveringsbewijs heeft ondertekend.

Bij gebrek aan reserveringen op de leveringsbon, zal de onderneming geen claim van de klant aanvaarden wegens gebrek aan kwantitatieve conformiteit of een duidelijk defect in het geleverde product (en).

De weigering van het / de voor levering door een klant bestelde product (en) kan als misbruik worden beschouwd als de klant de realiteit van de op de leveringsbon ingeroepen afwijkingen niet kan rechtvaardigen.

BEWEREN

Als de geleverde Producten niet in natura in overeenstemming zijn met de Bestelling, moet de Klant die geen enkele reservering heeft gemaakt op de Afleveringsbon, uiterlijk drie Werkdagen na de leveringsdatum, met vermelding van:

  • het ordernummer;
  • de referentie (s) en hoeveelheid van het / de bestelde product (en);
  • de referentie (s) van het / de ontvangen Product (en)
  • de exacte reden van de klacht,

TERUGKEER VAN ONDERDELEN

Het terugzenden (transporteren) van het geleverde Product (en) is de verantwoordelijkheid van de klant.

In ieder geval zal de terugbetaling van de prijs van het (de) bestelde, geleverde en vervolgens geretourneerde product (en) alleen afhankelijk worden gesteld van het (de) geretourneerde product (en). zijn door de onderneming geïnspecteerd en als compleet en in goede staat bevonden (ongebruikt en vrij van montagesporen).

Om ervoor te zorgen dat het Bedrijf de geretourneerde Product (en) accepteert, moet de Klant het volgende proces volgen:

a) Neem contact met ons op via e-mail.

b) Het bedrijf geeft dan een retourautorisatienummer (NAR) voor een retourzending.

c) Voordat een product aan het bedrijf wordt geretourneerd, moet de klant ervoor zorgen dat:

(1). hij heeft wel een NAR.
(2). het bevat, indien van toepassing, alle accessoires, garanties die aan het product zijn bevestigd en al het andere materiaal dat bij het product wordt geleverd.
(3). hij retourneert het product in de volledige originele verpakking.
(4). hij vermeldde duidelijk op de envelop (geplakt op de verpakking), het NAR-nummer en het retouradres.
(5). zorgvuldig sloot hij de verpakking.

d) Naleving van dit proces zorgt ervoor dat het Product / de Producten zo snel mogelijk op de juiste bestemming en in goede staat aankomen. Als de Klant dit proces niet respecteert, is het mogelijk dat het geretourneerde Product (en) bij aankomst niet wordt geaccepteerd.

e) Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elk product te weigeren dat niet wordt geretourneerd in overeenstemming met de voorwaarden hierboven beschreven in a), b) en c) van dit artikel 6.3.

GARANTIE

De door het bedrijf verkochte producten kunnen alleen worden gemonteerd op voertuigen of systemen die worden aanbevolen door de fabrikant of de leverancier van de apparatuur door een bevoegde persoon en onder hun eigen verantwoordelijkheid. Het bedrijf kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van een onjuiste montage of het gebruik van een ongeschikt product op een voertuig.

Bepaalde producten profiteren van de fabrieksgarantie, die in het algemeen één jaar bedraagt. In het geval van een productdefect tijdens de garantieperiode, worden reparaties uitgevoerd door de betreffende fabrikant. De kosten voor het verzenden van het product naar de fabrikant zijn voor rekening van de klant.

De garanties dekken niet:

  • vervanging van verbruiksartikelen (lampen, borstels, batterijen, schijven, filters, zekeringen, kaken, pads, enz.)
  • abnormaal of oneigenlijk gebruik van de producten.
  • gebreken en hun gevolgen in verband met het gebruik niet in overeenstemming met het gebruik waarvoor het product is bedoeld (concurrentie ...),
  • fouten en hun gevolgen in verband met een externe oorzaak